Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod ogrody i inne niezabudowane tereny, nie służące do działalności gospodarczej

Uchwała nr 08/01/2019 Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2019 w sprawie opłat za ogródki przydomowe

Uchwała nr 32/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 8/2

Uchwała nr 32/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 11/1

Uchwała nr 32/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/7

Uchwała nr 32/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/13

Uchwała nr 32/5/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/14

Uchwała nr 32/6/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 17/5

Uchwała nr 32/7/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 19/3

Uchwała nr 32/8/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 2/4

Uchwała nr 32/9/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 2/7

Uchwała nr 32/10/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 8/1