Uchwały Zarządu dot. opłat za garaże i inne obiekty posadowione na działkach mieszkaniowych

Uchwała Nr 174/1/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 11/5 zabudowanej budynkami Barlickiego 1 2 3 4 5

Uchwała Nr 174/2/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 14 zabudowanej budynkami Barlickiego 6 7 8 9 10 11

Uchwała Nr 174/3/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/10 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 1 3 5 7

Uchwała Nr 174/4/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 16 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 2 4 6 8 9 11 13 15

Uchwała Nr 174/5/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/16 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 10 12 14 16

Uchwała Nr 174/6/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/8 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Uchwała Nr 174/7/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 71 zabudowanej budynkami Bohaterów Września Dworcowej 20 a b c d

Uchwała Nr 174/8/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 7 zabudowanej budynkami Hirszfelda 9

Uchwała Nr 174/9/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 17/3 zabudowanej budynkami Jagiellońskiej 46