Walne zgromadzenie członków z dnia 07.09.2018r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 16.30 w dniu 07.09.2018r. w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków z dnia 07.09.2018r.

Zawiadomienie z dnia 27.08.2018r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez członków – zgodnie z art. 8(3) ust. 10 i ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zawiadomienie z dnia 14.08.2018r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad – w formie edytowalnej.


Protokół-z-obrad-WZCz z dnia 14-06-2018

Załącznik-do-protokołu-z-obrad-WZCz-w-dniu-14-czerwca-2018


Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spóldzielni Mieszkaniowej „FAMPA”w Jeleniej Górze z dnia 07-09-2018

Informacja o przyjętych i odrzuconych uchwałach WZCz w dn 07-09-2018


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
w dniu 07 września 2018 roku PRZYJĘŁO następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad

Uchwała nr 2/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Uchwała nr 3/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Uchwała nr 4/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia części wspólnej nieruchomości w 2017r.

Uchwała nr 5/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Dwudziestolecia Wolności i Dworcowej

Uchwała nr 15/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie sprzedaży wynajmowanych mieszkań przy ul. Wojewódzkiej 5

Uchwała nr 16/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie zbycia dodatkowej powierzchni przedpokoju , klatki schodowej, WC i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Barlickiego 9

Uchwała nr 17/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie zbycia prawa do niezabudowanej działki 43/19 prz ul. Dwudziestolecia


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
w dniu 07 września 2018 roku ODRZUCIŁO następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie podziału wszystkich nieruchomości wielobudynkowych

Uchwała nr 8/2018 WZCz z dnia 07-09-2018r. w sprawie podziału wszystkich nieruchomości wielobudynkowych zgodnie z ustawą


Projekty uchwał będących w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 07.09.2018r.

Uchwała nr 1/2018 WZCz w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Projekt – Regulamin obrad WZCz FAMPA

Uchwała-nr 2/2018 WZCz w sprawie zmian do Statutu

Uchwała nr 3/2018 WZCz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Uchwała nr 4/2018 WZCz w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia części wspólnej nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 5/2018 WZCz w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2016 i 2017


Żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad
zgłoszone przez członków Spółdzielni
i projekty uchwał przygotowane na ich podstawie:

1. Żądanie grupy członków w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni w celu sprawdzenia statusu prawnego mieszkańców przy ul Wojewódzkiej
– Uchwała nr 6/2018 w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni w celu sprawdzenia statusu prawnego mieszkańców przy ul Wojewódzkiej w Jeleniej Górze

2. Żądanie grupy członków w sprawie podziału wszystkich zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych wielobudynkowych na jednobudynkowe
– Uchwała nr 7/2018 WZCz w sprawie podziału wszystkich zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych wielobudynkowych na jednobudynkowe

3. Żądanie – Uchwała 8/2018 podziału dwóch zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych wielobudynkowych na jednobudynkowe
– Uchwała 8/2018 WZCz w sprawie podziału dwóch zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych wielobudynkowych na jednobudynkowe

Uchwały będące przedmiotem głosowania w drugim terminie z uwagi na brak wymaganego kworum podczas głosowania uchwał w czasie Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.06.2018.

Uchwała nr 15/2018 WZCz w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. Wojewódzkiej 5

Uchwała nr 16/2018 WZCz w sprawie zbycia na rzecz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Barlickiego 9/6 dodatkowej powierzchni przypisanych do lokalu

Uchwała nr 17/2018 WZCz w sprawie zbycia prawa do niezabudowanej działki gruntu nr 43/19 przy ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze