Walne zgromadzenie członków z dnia 25.10.2018r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 16.30 w dniu 25.10.2018r. w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków z dnia 25.10.2018r.

Zawiadomienie z dnia 04.10.2018r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 25-10-2018

Żądanie zgłoszone przez 101 członków Spółdzielni zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z dnia 07-09-2018

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25-10-2018

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad – w formie edytowalnej.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25-10-2018

Wyrok z dnia 12.06.2019r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie ustalenia nieistnienie Uchwały nr 2/2018 z dnia 25.10.2018


Uchwały podjęte podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25.10.2018r.

Uchwała nr 1/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25.10.2018

Projekty uchwał będących w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25.10.2018r.

Uchwała nr 1/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25-10-2018.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 25-10-2018.

Uchwała nr 2/2018 w sprawie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania wszystkich gruntów, na których posadowione są garaże w zasobach Spółdzielni (Uchwała wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12.06.2019r. uznana za nieistniejącą: Tekst wyroku w formacie PDF )