O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3 powstała w dniu 21.12.1990r.

Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2021r. to:
– 59 budynków;
– 783 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 35.757,66 m²;
– 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 204,82 m².
– 266 garaży o powierzchni użytkowej 5.006,60 m².


Organy Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

Rada Nadzorcza kadencji 2022-2025:

Prezydium:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bernadeta Bartkowiak-Soja
Zastępca Przewodniczącej Ewa Wachelko
Sekretarz Rady NadzorczejRafał Kaczorowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystyna Straub
Członek Rady Jadwiga Pietroń – Zaręba
Członek Rady Piotr Nykiel
Członek Rady Leszek Pierzchała

Zarząd:

– Prezes – Krystyna Suszczewska
– Z-ca Prezesa – Dariusz Kołodyński 
– Członek Zarządu – Stanisław Gajda


Godziny urzędowania

poniedziałek, czwartek 13:00 – 17:00
wtorek, środa, piątek 8:00 – 12:00
Prezes Zarządu – poniedziałek 16:00 – 17:00

Przedstawiciel Rady Nadzorczej – po telefonicznym umówieniu spotkania