Projekt umowy najmu nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze przedstawia projekt umowy najmu nieruchomości – garażu. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać w siedzibie Spółdzielni lub mailowo w terminie do 30.09.2020. Po tym terminie Zarząd rozpocznie zawieranie umów najmu.

Projekt umowy najmu nieruchomości – Pobierz