Uchwały Zarządu w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych, podjęte w dniu 29.09.2017r