Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze.

Jelenia Góra, 13.06.2018r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ FAMPA „ ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do odbioru … Czytaj dalej

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 09.11.2018r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. … Czytaj dalej

Przetarg na: – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. – Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX – Lecia 2 , 3, 4, 5, Wolności 309,307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

4 MARCA 2020 Przetarg na:– Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. – Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX – Lecia 2 … Czytaj dalej

Wymiana instalacji elektrycznej – zasilanie, rozdzielnia główna, WLZ, oświetlenie klatek schodowych, piwnic oraz instalacja dzwonkowa w budynku przy ul. Wojewódzkiej 5 blok 1,2,3,4,5, oraz przy ul. Bohaterów Września 5 w Jeleniej Górze

16 MARCA 2020 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę: ELEKTROBUD Sp.z o.o. z/s w Jeleniej Górze ul. Kasprowicza 52 Instrukcja dla oferentów Wymiana instalacji elektrycznych

Ponowny przetarg na wykonanie – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. – Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX – Lecia 2 , 3, 4, 5, Wolności 309,307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

26 MARCA 2020Z powodu braku ofert do przetargu dotyczącego:– Wykonania dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, likwidacja gazowych podgrzewaczy wody,montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX-Lecia 2,3,4,5, Wolności … Czytaj dalej